Doel van V.v.N.K.-Geel

V.v.N.K.-Geel is een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam 'Verenniging voor Nieuwe Kleurkanaries - Geel.
De vereniging heeft tot doel:
  • het groeperen van leden kleurkanariekwekers;
  • het bijstaan, adviseren en informeren van deze leden over het succesvol en gezond kweken, selecteren en tentoonstellen van kleurkanaries met daarbij een speciale klemtoon op de 'nieuwe kleuren';
  • het onderhouden van een opbouwende uitwisseling van ervaringen en kennis met de technische kleurkanariescomités van de landelijke (A.O.B., K.B.O.F) en de wereldwijde (C.O.M.) federaties;
  • het inrichten van een tentoonstelling met ruime aandacht voor de 'nieuwe kleuren';
  • het promoten van de kennis en de kleurkanaries van onze leden op nationaal en internationaal vlak.