Ledenadministratie - algemeen

Leden kunnen hun lidgeld betalen bij voorkeur via overschrijving of op de ledenvergaderingen:

IBAN nummer:   BE12 8508 4092 1892
SWIFT code:      NICABEBB
Met vermelding van het corresponderende lidgeld (zie tabel hieronder).
Voor verdere inlichtingen: Lief Wynen
Opmerking
Het lidgeld van VvNK van het lopende jaar wordt ten laatste betaald op de vergadering van juni van het lopende jaar.
Het lidgeld van AOB, KBOF of NBVV wordt ten laatste betaald op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het lidgeld geldt.

Lidgeld Belgische leden

Kostprijs

VvNK AOB KBOF NBVV
Met
Nieuwbrief
Met tijdschrift
De Vogelwereld
Met tijdschrift
De Witte Spreeuwen
Met tijdschrift
Onze vogels
12,00 25,00 23,00 40,00
 

Uw keuze

VvNK AOB KBOF NBVV Totaal
Met
Nieuwbrief
Met tijdschrift
De Vogelwereld
Met tijdschrift
De Witte Spreeuwen
Met tijdschrift
Onze vogels
12,00       12,00 EUR
12,00 25,00     37,00 EUR
12,00   23,00   35,00 EUR
12,00     40,00 52,00 EUR
12,00 25,00 23,00   60,00 EUR
12,00 25,00   40,00 77,00 EUR
12,00   23,00 40,00 75,00 EUR
12,00 25,00 23,00 40,00 100,00 EUR

Lidgeld Nederlandse leden

Kostprijs

VvNK AOB KBOF
Met
Nieuwbrief
Met tijdschrift
De Vogelwereld
Met tijdschrift
De Witte Spreeuwen
12,00 38,00 31,00
 

Uw keuze

VvNK AOB KBOF Totaal
Met
Nieuwbrief
Met tijdschrift
De Vogelwereld
Met tijdschrift
De Witte Spreeuwen
12,00     12,00 EUR
12,00 38,00   50,00 EUR
12,00   31,00 43,00 EUR
12,00 38,00 31,00 81,00 EUR