Welkom op de V.v.N.K. website

Hier vind je alle informatie over onze club en show.


Volgende ledenvergaderingen

  • 22 maart 2020

  • 21 Juni 2020

  • 20 September 2020

  • 20 December 2020

Beste leden,

Met grote droefheid melden wij u het heengaan van Mevrouw Annita Theys, echtgenote van A.O.B. voorzitter José Delfosse.

We wensen José en zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Het VvNK-bestuur

V.v.N.K. etentje

Beste leden, medewerkers,

Hartelijk dank in naam van het V.v.N.K. -bestuur voor uw bijdrage in het welslagen van de 46ste V.v.N.K. kleurkanarieshow. Zonder jullie hulp en inzet zou het ons niet gelukt zijn deze organisatie tot een goed einde te brengen. Jullie waren geweldig!

Onze club organiseert ook dit jaar een etentje voor alle leden ook als ze niet komen helpen zijn op de show.

Vanaf dit jaar zal op dit etentje ook de huldiging van de V.v.N.K  wereldkampioenen gedaan worden.

Aan iedereen die als medewerker voor de V.v.N.K. zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van onze show 2019 in de Brabanthal wordt het etentje gratis aangeboden door de club. Voor de partners en de leden die niet hebben meegewerkt op de show wordt een kostprijs van 41€ gevraagd.

De andere medewerkers niet werkzaam voor V.v.N.K. kunnen, zolang er plaatsen vrij zijn, ook deelnemen. Zij kunnen inschrijven aan kostprijs: 41 € per persoon.

Dit bedrag dient gestort te worden op rekening

Crelan, IBAN: BE12 8508 4092 1892 – BIC: NICABEBB

Waar?                       >>       In het “Wijnhuis”, Stationstraat 56 Geel

Wat?                         >>       Aperitief van het Huis

                                             Kervelsoep

                                             Varkenshaasje met gratin, kroketjes en groenten

                                             Chocoladeverrassing

                                              Koffie “De Maan” en versnaperingen

Wanneer?                >>       Zaterdag 14 maart: aanvang om 19u00

Hoe inschrijven?     >>       Graag een seintje voor 25 februari.

Francine.Mares@vvnk.net  of  Francine.Mares@telenet.be

gsm: 0475 51 06 62 of tel 03 252 45 27

Tot dan,

Het V.v.N.K. bestuur

Volg ons