Medewerkers aan onze internationale show voor kleurkanaries

Beste medewerkers
 
Zoals jullie weten, gaat onze internationale show voor kleurkanaries ook dit jaar door in de Brabanthal in Leuven. Het bestuur is al enkele maanden vollop bezig met de voorbereiding ervan.
Alle te verhuren kooien zijn kartonnen kooien, wat met zich meebrengt dat er tussen de 2500 en de 3000 kooien moeten worden geplooid en klaargemaakt.
Wegens plaatsgebrek in onze nieuwe opslagruimte in Booischot zal het plooien van alle kooien vanaf dit jaar op maandag 28 oktober 2019 in de Brabanthal in Leuven worden gedaan.
In de Brabanthal kunnen we pas starten met de opbouw op maandagmorgen 28 oktober 2019. Alles moet klaar zijn tegen dinsdag 29 oktober 2019 om 13:00 uur wanneer de vogels mogen worden binnengebracht. Op korte tijd zijn er zeer veel medewerkers nodig om dit tot een goed einde te brengen.
Voor het verzorgen van de vogels tijdens de publieksdagen moet er ook een ploeg medewerkers worden ingezet.
Niet-tentoonstellers die helpen hebben recht op een gratis inkomkaart. Deze zal gegeven worden op de eerste dag dat de medewerker komt helpen.
De medewerkersgegevens worden enkel gebruikt voor de medewerkersadministratie. Meer informatie over de V.v.N.K. gedragscode aangaande de nieuwe privacy wetgeving (GDPR) kan op de website gevonden worden.
Aan de medewerkers zal een etentje worden aangeboden in februari 2020.
Dankzij de inzet van vele medewerkers, leden en sympathisanten, is onze VvNK-show in het verleden steeds een succes geworden. Dit kan ook dit jaar het geval zijn, als we op jullie medewerking mogen rekenen. Dit jaar zijn jullie toch ook weer present?
Indien jullie bereid zijn mee te werken, laat ons dit dan weten. Dit kan door het terugsturen van de mail met invulformulier, die jullie hebben gekregen (of nog gaan krijgen) of gewoon door ons dit op de volgende algemene vergadering mee te delen. Een telefoontje kan natuurlijk ook altijd. Contacteer dan Francine Mares.
Nadat we weten wie allemaal hun medewerking wilt verlenen en wanneer, bezorgen we jullie de nodige informatie.
 
 
 
Francine Mares
Veiligheid en registratie medewerkers
Goudvinklaan 10
2070 Zwijndrecht
België
Tel: +32(0)3 2524527
GSM: +32(0)475 510662
 
 

Overzicht van de te verrichten werkzaamheden tijdens onze show

 
Dag Datum Van Tot Werkzaamheden
Maandag 28-10-2019 9:00 uur 18:00 uur Kartonnen TT-kooien plooien en afwerken
Verlichting, opbouwen show, klaarzetten TT-kooien
Dinsdag 29-10-2019 8:00 uur 13:00 uur Verder opbouwen indien nodig
13:00 uur 20:00 uur Inkooien
Woensdag 30-10-2019 8:30 uur 17:00 uur Keuring
Donderdag 31-10-2019 8:30 uur 14:00 uur Keuring
14:00 uur 20:00 uur Ombouwen van keuring naar vogelverkoop
Vrijdag 1-11-2019 8:00 uur 12:00 uur Verzorging van de vogels
12:00 uur 17:00 uur Bijstand binnenbrengen verkoopvogels
Zaterdag 2-11-2019 8:00 uur 17:00 uur Toezicht show en vogelverkoop: stewards
8:00 uur 17:00 uur Verzorging van de vogels
8:00 uur 18:00 uur Catering
Zondag 3-11-2019 9:00 uur 18:00 uur Toezicht show en vogelverkoop en uitkooing: stewards
9:00 uur 19:00 uur Catering
9:00 uur 13:00 uur Verzorging van de vogels
13:00 uur 15:00 uur Afbouwen vogelverkoop en opbouw uitkooiing
15:00 uur 19:00 uur Uitkooien
19:00 uur 22:00 uur Afbouwen
 

Rijksregisternummer

In het kader van de wet i.v.m. vrijwilligerswerk moeten we beschikken over het rijksregisternummer van elke medewerker. Indien je de eerste keer komt helpen vragen we dan ook om ons dit te bezorgen. Van de medewerkers, die al komen helpen zijn, bezitten we ondertussen de rijksregisternummers.
Het rijksregisternummer vind je op je identiteitskaart, bestaat uit 11 cijfers en begint met je geboortejaar.