Medewerkers aan onze internationale show voor kleurkanaries

Beste medewerkers
 
Zoals jullie weten, gaat onze 50ste Internationale Show voor Kleurkanaries ook dit jaar door in het gemeenschapscentrum Klein Boom Mechelbaan 604 in 2580 Putte. Het bestuur is al enkele maanden volop bezig met de voorbereiding ervan.
Alle te verhuren kooien zijn kartonnen kooien wat met zich meebrengt dat er tussen 2.500 en 3.000 kooien moeten geplooid en klaargemaakt worden.
Zoals vorig jaar willen we vooraf al een deel van de kooien plooien. Dit zal doorgaan op volgend adres: Klein Pijpelstraat 2, 2221 Heist-op-den-Berg op zaterdag 2 november.
In Putte kunnen we pas starten met de opbouw op maandagmorgen 4 november 2024. Alles moet klaar zijn tegen dinsdag 5 november 2024 om 13:00 uur wanneer de vogels mogen worden binnengebracht. Op korte tijd zijn er zeer veel medewerkers nodig om dit tot een goed einde te brengen.
Voor het verzorgen van de vogels tijdens de publieksdagen moet er ook een ploeg medewerkers worden ingezet.
Niet-tentoonstellers die helpen hebben recht op een gratis inkomkaart. Deze zal gegeven worden op de eerste dag dat de medewerker komt helpen.
De medewerkersgegevens worden enkel gebruikt voor de medewerkersadministratie. Meer informatie over de V.v.N.K. gedragscode aangaande de nieuwe privacy wetgeving (GDPR) kan op de website gevonden worden.
Aan de medewerkers zal een etentje worden aangeboden in februari 2025.
Voor zover dit nog van toepassing zal zijn dient elke medewerker zich te houden aan de Covid-19 maatregelen die op dat moment in België van kracht zijn en die terug te vinden zijn op onze website vvnk.net.
Dankzij de inzet van vele medewerkers, leden en sympathisanten, is onze VvNK-show in het verleden steeds een succes geweest. Dit kan ook dit jaar het geval zijn, als we op jullie medewerking mogen rekenen. Dit jaar zijn jullie toch ook weer present? In bijlage zenden we jullie een overzicht van de dagen waarop hulp nodig is en een tabel waarin jullie kunnen invullen wanneer je bereid bent om ons te helpen.
 
Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer we opnieuw op jullie kunnen rekenen. Dit kan door het terugsturen van de mail die jullie hebben gekregen indien we je e-mail adres hebben, door ons dit op de volgende algemene vergadering in september mee te delen of door een klein briefje terug te sturen.Vanaf dit jaar zullen de domeinverantwoordelijken binnen ons bestuur ook zelf contact opnemen met de medewerkers die actief zijn in hun domein (kooienplooi, opzetten zaal, keuring, catering, etc, etc). De centrale coördinatie blijft bij mij dus een telefoontje naar Francine Mares (+32 475 51 06 62 of +32 3 252 45 27) kan natuurlijk ook altijd.
 
Graag voor eind september zodat we wat tijd hebben om alles goed voor te bereiden.
 
Nadat we weten wie allemaal hun medewerking kan verlenen en wanneer, bezorgen we jullie de nodige verdere informatie.

In naam van de V.v.N.K. dank ik jullie alvast bij voorbaat,

 
 
Francine Mares
Veiligheid en registratie medewerkers - Secretariaat show
Goudvinklaan 10
2070 Zwijndrecht
België
Tel: +32(0)3 2524527
GSM: +32(0)475 510662
 
 

Overzicht van de te verrichten werkzaamheden tijdens onze show

 
Dag Datum Van Tot Werkzaamheden
Zaterdag 02-11-2024 8:00 uur 13:00 uur Kartonnen TT-kooien plooien en afwerken
Maandag 04-11-2024 9:00 uur 18:00 uur Kartonnen TT-kooien plooien en afwerken
Verlichting, opbouwen show, klaarzetten TT-kooien
Dinsdag 05-11-2024 8:00 uur 13:00 uur Verder opbouwen indien nodig
13:00 uur 20:00 uur Inkooien
Woensdag 06-11-2024 8:30 uur 17:00 uur Keuring
Donderdag 07-11-2024 8:30 uur 14:00 uur Keuring
14:00 uur 20:00 uur Ombouwen van keuring naar vogelverkoop
Vrijdag

08-11-2024

8:00 uur 12:00 uur Verzorging van de vogels
12:00 uur 17:00 uur Bijstand binnenbrengen verkoopvogels
Zaterdag

09-11-2024

8:00 uur 17:00 uur Toezicht show en vogelverkoop: stewards
8:00 uur 17:00 uur Verzorging van de vogels
8:00 uur 18:00 uur Catering
Zondag 10-11-2024 9:00 uur 18:00 uur Toezicht show en vogelverkoop en uitkooing: stewards
9:00 uur 19:00 uur Catering
9:00 uur 13:00 uur Verzorging van de vogels
13:00 uur 15:00 uur Afbouwen vogelverkoop en opbouw uitkooiing
15:00 uur 19:00 uur Uitkooien
19:00 uur 22:00 uur Afbouwen