Medewerkers aan onze internationale show voor kleurkanaries

Beste medewerkers
 
Zoals jullie weten, gaat onze internationale show voor kleurkanaries ook dit jaar door in de Brabanthal in Leuven. Het bestuur is al enkele maanden vollop bezig met de voorbereiding ervan.
Alle te verhuren kooien zijn kartonnen kooien, wat met zich meebrengt dat er tussen de 2500 en de 3000 kooien moeten worden geplooid en klaargemaakt.
Daarom voorzien we een extra dag om deze kooien te plooien en af te werken op zaterdag 28 oktober 2017 in onze opslagplaats: Pleinstraat, 18 - Booischot.
In de Brabanthal kunnen we pas starten met de opbouw op maandagmorgen 30 oktober 2017. Alles moet klaar zijn tegen dinsdag 31 oktober 2017 om 14:00 uur wanneer de vogels mogen worden binnengebracht. Op korte tijd zijn er zeer veel medewerkers nodig om dit tot een goed einde te brengen.
Voor het verzorgen van de vogels tijdens de publieksdagen moet er ook een ploeg medewerkers worden ingezet om de vogels te verzorgen.
Dankzij de inzet van vele medewerkers, leden en sympathisanten, is onze VvNK-show in het verleden steeds een succes geworden. Dit kan ook dit jaar het geval zijn, als we op jullie medewerking mogen rekenen. Dit jaar zijn jullie toch ook weer present?
Indien jullie bereid zijn mee te werken, laat ons dit dan weten. Dit kan door het terugsturen van de mail, die jullie hebben gekregen (of nog gaan krijgen) of gewoon door ons dit op de volgende algemene vergadering mee te delen. Een telefoontje kan natuurlijk ook altijd. Contacteer dan Alain Coudeville.
Nadat we weten wie allemaal hun medewerking wilt verlenen en wanneer, bezorgen we jullie de nodige informatie.
 
 
Coudeville Alain
 
Alain Coudeville
Veiligheid en registratie medewerkers
Nieuwstraat 80
8300 Knokke-Heist
België
Tel: +32(0)476 357097
 
 

Overzicht van de te verrichten werkzaamheden tijdens onze show

Dag Datum Van Tot Werkzaamheden
Zaterdag 28-10-2017 8:30 uur 15:00 uur

Kartonnen TT-kooien plooien en afwerken

Opslagplaats: Pleinstraat, 18 – Booischot

Maandag 30-10-2017 9:00 uur 18:00 uur

Kartonnen TT-kooien plooien en afwerken

Verlichting, opbouwen show, klaarzetten TT-kooien

Dinsdag 31-10-2017 8:00 uur 14:00 uur Verder opbouwen indien nodig
14:00 uur 20:00 uur Inkooien
Woensdag 1-11-2017 8:30 uur 17:00 uur Keuring
Donderdag 2-11-2017 8:30 uur 17:00 uur Keuring
Vrijdag 3-11-2017 8:00 uur 12:00 uur Verzorging van de vogels
12:00 uur 17:00 uur Bijstand binnenbrengen verkoopvogels
Zaterdag 4-11-2017 8:00 uur 17:00 uur Toezicht show en vogelverkoop: stewards
8:00 uur 17:00 uur Verzorging van de vogels
8:00 uur 18:00 uur Catering
Zondag 5-11-2017 8:00 uur 18:00 uur Toezicht show en vogelverkoop en uitkooing: stewards
8:00 uur 19:00 uur Catering
8:00 uur 13:00 uur Verzorging van de vogels
13:00 uur 15:00 uur Afbouwen vogelverkoop en opbouw uitkooiing
15:00 uur 18:00 uur Uitkooien
15:00 uur 23:00 uur Afbouwen
 

Rijksregisternummer

In het kader van de wet i.v.m. vrijwilligerswerk moeten we beschikken over het rijksregisternummer van elke medewerker. Indien je de eerste keer komt helpen vragen we dan ook om ons dit te bezorgen. Van de medewerkers, die al komen helpen zijn, bezitten we ondertussen de rijksregisternummers.
Het rijksregisternummer vind je op je identiteitskaart, bestaat uit 11 cijfers en begint met je geboortejaar.