C.O.M. - O.M.J. • Standaarden Kleurkanaries

Voorwoord
Op initiatief van de Voorzitter van de O.M.J. Daniel Sommer zijn de keurmeesters van Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Nederland, Italië en Zwitserland samen gekomen in 1990 in Porrentruy (Zwitserland) om een eerste versie op te stellen van Standaarden O.M.J./C.O.M. voor kleurkanaries.
Omdat er heel wat nieuwe mutaties zijn ontstaan en er een enorme evolutie is gebeurd in verschillen kleurslagen hebben wij deze standaard terug aangepast.
De keurmeesters van het Noordelijk Halfrond zijn in 2008 in Palaiseau bijeen gekomen om de standaarden aan te passen. De laatste wijzigingen waren gebeurd in Porrentruy 1997 en in 2004 in Palaiseau.
De huidige standaarden zijn een belangrijke referentie voor alle keurmeesters O.M.J. en voor alle kwekers.
Wij hopen dat dit werk zal bijdragen tot een goede samenwerking tussen alle landen die lid zijn van de O.M.J./C.O.M.
Het aanpassen van deze standaarden zal regelmatig gebeuren.
Getekend
Voorzitter O.M.J.: Pierre Groux en Verantwoordelijke Sectie D (zijnde Kleurkanaries) Roberto Rossi
 

C.O.M. - O.M.J. • 2008-Standaarden in verschillende talen

Nederlands Frans Engels Duits Italiaans Spaans Portugees
C.O.M. 2008-Standaard Nederlands C.O.M. 2008-Standaard Nederlands C.O.M. 2008-Standaard Frans C.O.M. 2008-Standaard Frans C.O.M. 2008-Standaard Engels C.O.M. 2008-Standaard Duits C.O.M. 2008-Standaard Italiaans C.O.M. 2008-Standaard Spaans C.O.M. 2008-Standaard Portugees
C.O.M. 2008-Standaard Nederlands C.O.M. 2008-Standaard Frans C.O.M. 2008-Standaard Engels C.O.M. 2008-Standaard Duits C.O.M. 2008-Standaard Italiaans C.O.M. 2008-Standaard Spaans C.O.M. 2008-Standaard Portugees